Strict Standards: Accessing static property c_db::$c_conn as non static in /home/garantib/public_html/inc/mysql_inc.php on line 61

Strict Standards: Accessing static property c_db::$c_conn as non static in /home/garantib/public_html/inc/mysql_inc.php on line 62

Strict Standards: Accessing static property c_db::$c_conn as non static in /home/garantib/public_html/inc/mysql_inc.php on line 64

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/garantib/public_html/inc/mysql_inc.php:61) in /home/garantib/public_html/header.php on line 2

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/garantib/public_html/inc/mysql_inc.php:61) in /home/garantib/public_html/header.php on line 2
Yabanclarn Sigorta lemleri Hakknda Ynetmelik Deiiklii | Haberler
Yabanclarn Sigorta lemleri Hakknda Ynetmelik Deiiklii

2/3/2011 tarihli ve 27862 sayl Resmi Gazete yaymlanan Sosyal Sigorta lemleri Yönetmeliinin 10 uncu maddesinin 1 inci fkrasnn (d) bendine "bir i için" ibaresinden sonra gelmek üzere "en fazla üç ay süreyle" ibaresi eklenmitir.

Buna göre; 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun ksa ve uzun vadeli sigorta kollar hükümlerinin uygulanmasnda; Yabanc bir ülkede kurulu herhangi bir kurulu tarafndan ve o kurulu adna ve hesabna Türkiye'ye bir i için (Ek ibare:RG-2/3/2011-27862) en fazla üç ay süreyle gönderilen ve yabanc ülkede sosyal sigortaya tabi olduunu belgeleyen kiiler ile Türkiye'de kendi adna ve hesabna bamsz çalanlardan, yurt dnda ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatna tabi olanlar sigortal saylmayacaklardr.

Buna göre, 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 107 nci maddesi hükmüne dayanlarak hazrlanan Sosyal Sigorta lemleri Yönetmeliinin 9 uncu maddesinin (2)/c fkras uyarnca; Mütekabiliyet esasna dayal olarak sosyal güvenlik sözlemesi yaplm ülkelerin uyruunda olanlar hariç, yabanc uyruklu, uyruksuz, göçmenler ve snmac kiiler ile uluslararas sosyal güvenlik sözlemesi imzalanm ülke sigortallarndan, sözlemede belirlenen istisna hâlleri dnda çalmalarn hizmet akdine tabi sürdürenler 5510 sayl Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fkras (a) bendi kapsamnda sigortal saylrlar.

 

Kaytl Yorum Bulunamad

Yorum Yaz

 
Yorum Yazabilmek in ye olma zorunluluu yoktur. Sistem Yneticimizindeerlendirmesinin ardndan yorumunuz yaymlanacaktr.